Rury PCV

Rury PCV

Systemy kanalizacji wewnętrznej przeznaczone są do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych z budynków mieszkalnych i gospodarczych.

Rury i kształtki są wyposażone w uszczelkę wargową pokrytą środkiem poślizgowym na bazie silikonu, co ułatwia wykonywanie instalacji.